Schoolgids, Schoolplan en jaarplan

Schoolgids

In de schoolgids wordt een beknopt maar toch zo volledig mogelijk beeld van de school gegeven. De gids is bedoeld voor de ouders van de leerlingen op Freinetschool Parkrijk en voor de ouders van toekomstige leerlingen. In de schoolgids leggen we uit wat u van de Parkschool kan verwachten en wat de Parkschool voor u en uw kind kan betekenen. Maar ook wat wij van de ouders verwachten (in ontwikkeling).

 

Schoolplan

In het schoolplan geven wij u inzicht in het (meerjaren)beleid met betrekking tot de kwaliteit van onze school.
Bij de totstandkoming van het schoolplan worden diverse geledingen van de school betrokken. Wij hechten er aan dat het schoolplan een document is dat breed gedragen wordt (in ontwikkeling).

 

Jaarplan

De grondslag van een jaarplan is het schoolplan. Hierin wordt de missie en visie van Freinetschool Parkrijk beschreven en de daaruit voortvloeiende beleidsdoelen voor de komende vier jaar. In het jaarplan worden de plannen voor één schooljaar uitgewerkt en dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd (in ontwikkeling).