Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, ook wel afgekort met MR, is een raad die bestaat uit onderwijspersoneel en ouders. De MR denkt mee en beslist mee over de organisatie van de school en het onderwijs.

 

Waarom is er een MR?

De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen mee kunnen praten over ingrijpende beslissingen. Daarom moeten alle scholen een medezeggenschapsraad hebben. Een goed draaiende school zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de MR van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

 

De MR overlegt met de directeur en integraal schoolleider over het beleid van de school en hoe dat uitpakt in de praktijk. Denk daarbij aan de besteding van geld, aandachtspunten uit het schoolplan en het formatieplan. Besluiten die de directie en integraal schoolleider wil nemen op deze gebieden worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt heeft de MR het recht advies te geven aan de directie: gevraagd en ongevraagd. De MR oefent invloed uit op het beleid door middel van het recht op instemming, informatie en advies (oftewel: toestemming geven, doorvragen en adviseren).

 

De MR houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals:

  • zaken die te maken hebben met het onderwijs(klimaat), wat bepalend is voor de ontwikkeling van onze kinderen;
  • het werkklimaat voor leerkrachten;
  • beleid;
  • inzet van middelen en capaciteiten, zoals de groepsindeling, het formatieplan van leerkrachten, de begroting en het zorgplan.

 

Onze MR

De MR bestaat uit een oudergeleding (oMR) en een personeelsgeleding (pMR). Op onze school zijn er drie vertegenwoordigers namens de ouders en twee namens de leerkrachten. Er staat een vacature open voor de een pMR lid. 

 

Hoe kunt u iets melden?

Heeft u zaken waarvan u wilt dat de MR die bespreekt dan horen wij dat graag van u! Spreek een MR lid aan of stuur een mail aan de MR secretaris mr@freinetschoolparkrijk.nl

De MR komt dit jaar 7 keer bij elkaar. Alle agenda’s en notulen kunt u inzien, klik hiervoor in de zijbalk op agenda’s en notulen. 

 

Jaarverslag

Hier leest u het jaarverslag van de MR schooljaar 2022-2023.