Techniek en wetenschap

Thematisch werken

De leerlingen maken op verschillende manieren kennis met het vak techniek. Volgens de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, wordt binnen ieder thema aandacht besteed aan wetenschap en techniek. Kenmerkend voor deze didactiek is het feit dat kinderen een probleem gepresenteerd krijgen, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Vervolgens doorlopen de kinderen een aantal stappen van onderzoek en ontwerp om tot een oplossing te komen. Freinetschool Parkrijk wordt bij deze manier van werken ondersteund door het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.

Ouderbetrokkenheid

Freinetschool Parkrijk heeft als doel om ouders op verschillende manieren te betrekken bij de inhoud van het onderwijs. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders gevraagd worden om een gastles of presentatie te geven in de klas binnen het actuele thema. Daarnaast gaan de groepen regelmatig op pad voor een uitstapje of museumbezoek waarbij ouders als begeleiders-chauffeurs gevraagd worden. De deelnemende teams van het Techniektoernooi en de First Lego League worden eveneens door ouders begeleid.

First Lego League

De First Lego League is een wedstrijd op het gebied van onderzoek en programmeren met lego-robots. In kleine groepen werken de leerlingen aan uitdagende problemen waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Er wordt een robot gebouwd en geprogrammeerd waarmee een parcours moet worden afgelegd. Naast de robot, wordt ook de samenwerking en de prestentatie beoordeeld. 

Techniektoernooi

Het techniektoernooi is een landelijke techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. In teams wordt gewerkt aan een uitdagende technische opdracht. In deze opdracht maken de kinderen kennis met natuurwetenschappelijke basisprincipes, ze leren experimenteren en ontwikkelen hun creativiteit. Ze ontdekken hierbij dat wetenschap en techniek leuk is en veel minder ingewikkeld dan ze misschien dachten. Jaarlijks doen uit alle groepen van de Freinetschool teams mee met het techniektoernooi.